„Ostatecznym celem sztuki Karate – Do
nie jest zwycięstwo ani porażka,
lecz perfekcja ludzkiego charakteru”

Shihan Gichin Funakoshi